Činnosť Občianskeho združenia Sovička bola ukončená vo februári 2022.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali a pomáhali činnosti nášho združenia. Veľmi si to vážime.

Pomohli smeDňa 19.1.2011 sme darovali 400,- EUR Marekovi Kováčikovi za urobenie fotografií do knihy "Sovy".
Dňa 29.8.2010 sme darovali 500,- EUR Jankovi Kronerovi pre divadlo MALÁ SCÉNA v Bratislave .
Dňa 13.7.2010 sme darovali Tatjane Strnátovej 200,- EUR na podporu na umeleckej školy v Bratislave.
V apríli 2010 sme darovali 160,- EUR Tatjane Majerníkovej na podporu dyslektického detského tábora.
Pri príležitosti 60. výročia svojho založenia vydalo v Septembri 2009             Gymnázium v Stropkove za podpory Občianskeho združenia Sovička zbierku pod názvom "Z tvorivej dielne Gymnázia v Stropkove".
Nadácia Sovička
podporila účasť mladého talentovaného umelca Jána Jamricha na medzinarodnom festivale sučasného tanca v Benátkach (LA BIENNALE DI VENEZIA) .
Nadácia Sovička
venovala dar sokoliarom a ochrancom sov Sv. Bavona.
Nadácia Sovička venovala Špeciálnej základnej škole (Hálkova ulica č. 54, Bratislava) čiastku 20.000,- SK na humanitárne a charitatívne ciele.
Nadácia Sovička finančne podporila XV. ročník Haydnových hudebních slavností  - Plzeň 2007.


Nadácia Sovička finančne podporila vydanie knihy "Noci v lakovkách".
OZ Sovička finančne podporila rekonštrukciu športového ihriska "Areál študentských domov", Staré Grunty 53, Bratislava sumou 11.000,- SK.
Občianske združenie Sovička finančne podporila Špeciálnu základnú školu v Spišských Vlachoch. Dar bol poskytnutý pri príležitosti výročia jej založenia v roku 1947.


Občianske združenie Sovička finančne podporila Medzinárodnú vedeckú konferenciu Využívanie informácií v informačnej spoločnosti. Ďakovný list ...
Sovička finančne podporila 14. ročník Medzinárodného festivalu Haydnove hudobné slávnosti organizovaného Českou společnostou Josepha Haydna v dňoch 15.- 23. 9. 2006.
Občianske združenie Sovička finančne podporila medzinárodnú vedeckú konferenciu Využívanie informácií v informačnej spoločnosti konanú v dňoch 10. - 11. októbra 2006 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Občianske združenie Sovička finančne podporila  Detský folklórny súbor Vienok. Ďakovný list ... 
Občianske združenie Sovička finančne podporila  Občianske združenie Čitárna U čerta s knihou.
Občianske združenie Sovička finančne podporila  Detský folklórny súbor Vienok v Bratislave.
Občianske združenie Sovička finančne podporila  rekonštrukciu detského ihriska na Závodisku v Bratislave.


Sovička finančne podporila Základnú umeleckú školu Jozefa Kresánka v Karlovej Vsi v Bratislave na realizáciu detského muzikálu Vlk a Červená Čiapočka.
Sovička finančne podporila Dyslektický letný tábor pre deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia, ktorý organizuje Občianske združenie pri Pedagogicko-psychologickej poradni  v Košiciach. Detský tábor sa uskutočnil v lete 2005.
 
Občianske združenie Sovička finančne podporila 3. kolo národnej multimediálnej súťaže SlovakPrix Multimedia. Prezidentka OZ pani Zdenka Kukanová odovzdá hlavnú cenu v kategórii Špeciálna súťaž pre študentov, ktorá podporuje zapojenie študentov vysokých škôl rôznych zameraní do tvorby multimédií. Dôraz sa kladie na invenčnosť a profesionálne prevedenie.
Sovička darovala vecné dary Detskému domovu v Skalici. Ďakovný list ...
Občianske združenie Sovička finančne podporila koncert MUSICA ARVENZIS 
Dňa 22. 7. 2004 sa konal pod záštitou pani Zdenky Kukanovej v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave Záverečný koncert účastníkov 3. ročníka Medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov MUSICA ARVENZIS. Viac informácií…
Výťažok z predaja knihy VARÍME S VEĽVYSLANCAMI je určený na charitatívne účely a poputuje na konto neinvestičného fondu Oči, určeného pre zrakovo postihnuté deti v Levoči a na účet špeciálnej Základnej školy pre autistické a mentálne postihnuté deti na Hálkovej ulici.

Na úvod | Kto sme | Pomohli sme | Ďakujeme | Novinky | Napísali o nás | Napíšte nám | Archív