Výstava "Sova - symbol múdrosti v kultúrach sveta"Dňa 25. októbra 2005 sa v Slovenskom inštitúte v Moskve uskutočnilo slávnostné otvorenie unikátnej zbierky artefaktov – symbolov Občianskeho združenia Sovička, pod názvom „Sova – symbol múdrosti v kultúrach sveta“. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za prítomnosti prezidentky združenia, pani Zdenky Kukanovej a jej pána manžela, ministra zahraničných vecí SR.

Viac ako sto pozvaných hostí privítal v reprezentačných priestoroch zastupiteľského úradu SR veľvyslanec SR v Ruskej federácii A. Čisár. Osobitne privítal a predstavil trojročného Azamata Mukagova – jednu z detských obetí tragédie v Beslane, ktorému sa minister E. Kukan stal po tejto udalosti akýmsi „druhým otcom“. Spolu s manželkou mu i teraz odovzdali hračky a finančný príspevok. Malý Azamat obohatil zbierku pani Kukanovej o vlastnú kresbu sovy.

Výstavu oficiálne otvoril riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve J. Kalnický, ktorý prítomným predstavil Občianske združenie Sovička, jeho činnosť a humanitárne zameranie na podporu talentovaných a handicapovaných detí. Stručne tiež charakterizoval „súbory“ viac ako tisíc vystavovaných exponátov sov po stránke umeleckého stvárnenia, ako i z hľadiska materiálov, z ktorých sú vyrobené.

Minister zahraničných vecí SR E. Kukan, skutočný iniciátor tejto unikátnej zbierky, vo svojom príhovore priblížil prítomným začiatok zberateľského úsilia svojej pani manželky a podelil sa o zážitky s ním spojené. Prítomných zvlášť zaujalo vysvetlenie symbolického významu sovy v našej kultúre a jeho odlišnosť od symboliky sovy v iných kultúrach sveta.

Po slávnostných príhovoroch vystúpil tenor Divadla opery Hudobného inštitútu Gnesinových a člen Moskovskej filharmónie A. Kleimjonov. Atmosféru vernisáže umocňovali i melódie Mozarta, Haydna, Webera a Schumanna v podaní populárneho violončelového dua Larisy a Jevgenie Černových.

Okrem predstaviteľov Spoločnosti priateľstva so Slovenskom, riaditeľov družobných stredných škôl, umelcov – spisovateľov, literárnych vedcov, hercov, fotografov a výtvarníkov, zviazaných spoluprácou, či osobným záujmom so Slovenskom, prijali pozvanie na vernisáž i viacerí predstavitelia fondov a združení pre podporu detí – invalidov, ako Vzgľad rebionka, Azbuka, Mir detej, Detskije fondy RF, Zelionnaja planeta a ďalší.

Výstavu inštaloval akad. maliar Vladimír Bogačev, zaslúžilý pracovník kultúry RF, dlhoročný spolupracovník SI a vedúci Detskej školy akvarelu pri SI Moskva. Sovičky, ktoré namaľovali jeho žiaci motivovaní očakávaním výstavy pani Kukanovej, vítali účastníkov vernisáže a tvorili veľmi príjemný a podľa vyjadrenia návštevníkov i umelecky hodnotný vstup k samotnej výstave.

O podujatie prejavili záujem i viaceré médiá - Slovenský rozhlas, Hospodárske noviny, televízny štáb TVC, Komsomoľskaja pravda, Izvestia, časopis Moskvička, Tribúna, mesačník Diplomat, tlačové agentúry Interfax, Itartas, rádio Golos Rossii.

Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno

Na úvod | Kto sme | Pomohli sme | Ďakujeme | Novinky | Napísali o nás | Napíšte nám | Archív