Výstava „sovičiek“ zo súkromnej zbierky p. Zdenky Kukanovej v KrakoveDňa 20. mája 2005 sa v „Galérii u Frycza“ nachádzajúcej sa v historickej budove rektorátu Krakovskej vysokej školy A. Frycza-Modrzewského, uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy exponátov pod titulom „Sova v rôznych kultúrach a častiach sveta“ zo súkromnej zbierky p. Zdenky Kukanovej.

Staré románske klenby galérie nachádzajúcej sa na najstaršej ulici v Krakove vytvorili zaujímavú kulisu nevšednej zbierky takmer 1000 podôb rôznorodého stvárnenia symbolu múdrosti a učenosti - sovy.

Výstavu otvoril kancelár Krakovskej vysokej školy A. F. Modrzewského Prof. K. Budzowski za prítomnosti ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky J.E. pána Eduarda Kukana, majiteľky zbierky pani Zdenky Kukanovej, veľvyslanca SR vo Varšave Františka Ružičku, rektora Krakovskej vysokej školy A. F. Modrzewského Zbigniewa Maciaga, vicevojvodkyne Malopoľského vojvodstva Jadwigy Nowakowskej, viceprimátora mesta Krakova Kazimierza Bujakowského, generálnej konzulky SR v Krakove Janky Burianovej, honorárneho konzula Slovenskej republiky v Katowiciach Mariana Czerneho, honorárneho konzula Poľskej republiky v SR Tadeusza Frackowiaka, novozvoleného rektora Jagiellonskej univerzity Prof. Karola Musiola, slovenského operného virtuóza Petra Dvorského s manželkou a ďalších takmer 150 osobností kultúrneho, vedeckého a spoločenského života Krakova.

Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno Kliknutím otvoríte okno
Kliknutím otvoríte okno


Otvorenie výstavy spestrilo vystúpenie satirika Z. Janického z povestného kabaretu „Pivnica po Baranami“ v Krakove, melódie v podaní speváckeho chóru Krakovskej VŠ A. F. Modrzewského a následne celovečerného vystúpenia slovenského folklórneho súboru „Skorušina“ z Hôrky na Orave.

Výstava bola zaradená do krakovského programu „Noc múzeí“, počas ktorej boli dňa 20.5.2005 do programu zaradené múzeá a galérie otvorené a sprístupnené záujemcom po celú noc, zatraktívnené sprievodným hudobným programom.

Organizátormi tejto prvej zahraničnej prezentácie zbierky sovičiek pani Zdenky Kukanovej boli Krakovská vysoká škola A.F. Modrzewského a Generálny konzulát SR v Krakove.

Článok z novín Dziennik Polski z 22.5.2005
Článok z novín Gazetu Krakowsku z 21.5.2005

Na úvod | Kto sme | Pomohli sme | Ďakujeme | Novinky | Napísali o nás | Napíšte nám | Archív