Civil association Sovička stopped its activity in February 2022

Dôležitejší ako diplomatiK množstvu kuchárskych kníh pribudla ďalšia - Varíme s veľvyslancami. Tentoraz sú jej autormi zástupcovia desiatok krajín na Slovensku a ich manželky. Slávnostný krst netradičného diela vyvrcholil krájaním torty. Hoci sa na tejto spoločenskej udalosti zúčastnilo množstvo diplomatov, prvý kus skončil v rukách detí Maroša Kramára - Tamarky a Timurka. Už dnes sú to VIP-ovia, ako sa patrí...
Markíza. Spoločenský týždenník, č. 20, 2004.

Introduction | About Us | We Helped | We Thank | News | Press Coverage | Write Us | Archive