Činnosť Občianskeho združenia Sovička bola ukončená vo februári 2022.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali a pomáhali činnosti nášho združenia. Veľmi si to vážime.

Pomôžte námVážení priatelia,
od svojho vzniku Občianske združenie Sovička finančne podporilo aktivity dotýkajúce sa rôznych oblastí života detí a mládeže ako napr.:

Rekonštrukciu detského ihriska na Závodisku v Bratislave, Základnú umeleckú školu Jozefa Kresáka v Karlovej Vsi v Bratislave, Dyslektický letný tábor pre deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia, 3. kolo národnej multimediálnej súťaže Slovax Prix Multimedia, koncert MUZIKA ARVENZIS, Neinvestičný fond Oči pre zrakovo postihnuté deti v Levoči, Detský domov v Skalici, Základnú školu pre autistické a mentálne postihnuté deti v Bratislave a ďalšie.

Cieľom nášho združenia je pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Vaše 2 % z daní predstavujú jeden zo spôsobov, ako môžeme v súlade so zákonom získať financie, ktoré potom transparentne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia rozdelíme. Chceli by sme spojiť všetkých, ktorí nezabudli dávať a podať pomocnú ruku aspoň niektorým.

Za Vašu pomoc Vám ďakujeme
Zdenka Kukanová
predseda Správnej rady


Údaje na poukázanie 2%:
Občianske združenie Sovička,
Harmónia 3378, 900 01 Modra,
IČO: 37999931

Podrobné informácie o postupe pri darovaní 2% z dane nájdete na www.rozhodni.sk.

Na úvod | Kto sme | Pomohli sme | Ďakujeme | Novinky | Napísali o nás | Napíšte nám | Archív